woensdag 1 mei 2013

Ondertussen in AO

Ondertussen is het laatste trimester begonnen. We trokken ons op gang met een bezoekje aan het Museum voor Schone Kunsten in Gent, waar we de tentoonstelling over het Modernisme bezochten.

In het voorjaar 2013 organiseert het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) de tentoonstelling Modernisme: Belgische abstracte kunst en Europa (1912-1930). In de eerste plaats sluit de expositie aan bij de tentoonstelling Vlaams expressionisme in een Europese context 1900-1930, waarmee het MSK in 1990 voor het eerst de internationale verbanden tussen het expressionisme in Vlaanderen en de moderne kunst in Europa onderzocht. Belgisch modernisme: De Belgische abstracte kunst en Europa (1912-1930) toont de abstracte tegenbeweging in deze periode in een internationaal perspectief. De tentoonstelling focust op de diverse uitingen van abstractie waar Belgische kunstenaars zich voor korte of langere tijd lieten op voorstaan. Om de Belgische historische avant-garde te illustreren komen naast beeldende kunst ook architectuur, toegepaste kunst, typografie, fotografie, film, muziek, literatuur en theater aan bod.

In 4AO werken we dit trimester verder binnen ons jaarthema en komen zo uit bij 'Het proces' van Franz Kafka.

Als huistaakje doken we alvast in de leefwereld van Kafka:

Op het einde van het schooljaar sluit 3AO zich aan bij het vierde. Voor het vak Toegepaste Beeldende Vorming werken ze rond de gedaanteverwisseling van Kafka. Eerst gingen ze op zoek naar de sfeer. Via zelfportretten zal de metamorfose vorm krijgen...

Geen opmerkingen: